Disclaimer

Met deze site willen wij, zonder enig winstbejag, meer bekendheid geven aan de bedrukte militaire luchtpostbrieven en -bladen zoals deze werden aangemaakt en verkocht aan Nederlandse militairen in Nederlands Indië in de periode 1947 - 1950.

    Geraadpleegde bronnen:
  • De Postbladenkwestie van Ir. C. Stapel ( PO & PO, PHS VII )
  • De Geuzendam ( Catalogus Postwaardestukken Nederland en Overzee )
  • De Postzak ( periodiek van PO&PO ) diverse nummers ( Jan Hintzen )
  • Diverse veilingcatalogi ( zoals René Hillesum Filatelie en Corinphila )
In dit overzicht wordt de nummering gevolgd als aangegeven in De Geuzendam, in combinatie met de specificaties als in De Postbladenkwestie. Volgorde per hoofdnummer is zoals deze ontdekt zijn door Jan Hintzen.

Wij pretenderen zeker niet compleet te zijn met dit overzicht en hopen op veel reakties en voorbeelden om dit leuke onderwerp verder uit te breiden.

Hulp in de vorm van aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom.
© Copyright 2011 | H.S.P. Internet Services - H.R. Holdijk ©